Protocollen en richtlijnen

Protocollen en richtlijnen, hoewel richtinggevend, zijn slechts een hulpmiddel en kunnen en mogen nimmer de plaats innemen van het eigen denken en handelen van de zorgverlener en/of ondersteuner. Elke zorgverlener en/of ondersteuner kent en neemt zijn of haar verantwoordelijkheid in deze. Overleg zo nodig met de arts en/of direct leidinggevende.

Advertenties